Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Η εταιρεία Μαγνητική Τομογραφία Κέρκυρας, στην συνέχεια θα αναφέρεται ως Εταιρεία, είναι ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου www.magnitikikerkyras.gr, ο οποίος στην συνέχεια θα αναφέρεται ως Ιστοσελίδα.

Η παραμονή και χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς, τον επισκέπτη/χρήστη, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας!

Εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων (σήματα τρίτων συνεργατών κτλ) το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας αποτελεί προστατευόμενη ιδιοκτησία της Εταιρείας. Ρητά απαγορεύεται η αντιγραφή, πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του συνόλου ή τμήματος της Ιστοσελίδας. Επιπλέον κάθε επισκέπτης ή χρήστης δεσμεύεται ότι δεν θα παραβιάσει ούτε τα δικαιώματα επί σημάτων τρίτων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εμπορικά σήματα, ιστοσελίδες και λογότυπα τρίτων, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται ελεύθερα σε αυτό προσφέρονται στους επισκέπτες για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως διαφήμιση, συμβουλές ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη πράξεων. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την πληρότητα, επιστημονική επάρκεια και καταλληλότητα των παρεχόμενων πληροφοριών ούτε και σκοπείται να εκλαμβάνονται αυτές ως πλήρεις και απόλυτα αξιόπιστες.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καμία ειδική, έμμεση, ή πιθανή βλάβη, ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε σε περίπτωση συμβολαίου, από αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που προκύπτει από αυτή ή σε σχέση με τη χρήση ή την εκτέλεση του λογισμικού, των κειμένων, της παροχής ή την αποτυχία παροχής υπηρεσιών, ή πληροφοριών διαθέσιμων από την Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της Ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Η Εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους χρήσης της Iστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσμεύει τους χρήστες της Ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων.

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αντιγράφονται στο σκληρό δίσκο σας από μία ιστοσελίδα. Τα cookie δεν προκαλούν οποιαδήποτε ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookie της παρούσας ιστοσελίδας δεν συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Τα cookie χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτή, για το σκοπό ανώνυμων, στατιστικών εκτιμήσεων και για τη βελτίωση της ευκολίας χρήσης της Ιστοσελίδας από τον εκάστοτε χρήστη. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie οποτεδήποτε μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@magnitikikerkyras.gr ή να χρησιμοποιήσει τη φόρμα επικοινωνίας. Οι πληροφορίες που οικειοθελώς επικοινωνεί ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, είτε μέσω μηνυμάτων email, χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση αυτής της επικοινωνίας. Η Εταιρεία δε μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με τρίτους.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας μεταδίδεται μέσω του Διαδικτύου ή αποθηκεύεται σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της παρούσας κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι ανωτέρω όροι χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.