Προσφορές εξετάσεωνΠροσφορές εξετάσεων

Πακέτα Εξετάσεων (pdf)

30 €Αιματολογικό Check up Βασικό Πακέτο Ανδρών/Γυναικών
45 €Αιματολογικό Check up Ενισχυμένο Πακέτο Ανδρών/Γυναικών
30 €Αιματολογικό Check up Βασικό Πακέτο για παιδιά.
50 €Αιματολογικό Check up Ενισχυμένο Πακέτο για παιδιά
45 €Αιματολογικό Check up Πακέτο για Αθλητές
40 €Ηπατικός Έλεγχος
50 €Έλεγχος Θυρεοειδούς Ενισχυμένο Πακέτο
20 €Λιπιδαιμικός Έλεγχος Βασικό Πακέτο
30 €Έλεγχος Αναιμίας
25€Έλεγχος Νεφρών
60 €Έλεγχος Οστεοπόρωσης
30 €Έλεγχος Σακχαρώδη ∆ιαβήτη
20 €Έλεγχος Προστατικής Λειτουργίας