Χρήστος Παπανικολάου

Ιατρός Ακτινολόγος

  • Ψηφιακή μαστογραφία Hologic
  • Ειδικό υπερηχογράφημα μαστών
  • Υπερηχογραφήματα – Triplex αγγείων
  • Βιοψίες FNA θυροειδούς και μαστού
  • Ψηφιακές ακτινογραφίες – πανοραμικές οδόντων

Πολυλά Ιακώβου 22Γ, Κέρκυρα, ΤΚ 49100

Τηλ.: 26610 34658, 26610 46688