Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Είναι ο ακριβέστερος τρόπος διάγνωσης της οστεοπόρωσης. Η εξέταση εφαρμόζεται στην σπονδυλική στήλη, στο ισχίο και τα αντιβράχια. Στο εργαστήριο λειτουργεί σύγχρονο μηχάνημα μετρήσεως της οστικής πυκνότητας της General Electric (τύπου LUNAR DPX).