Μαγνητική και αξονική εντερογραφία

Με καθοδήγηση και συνεχή συνεργασία με τον ιατρό ακτινοδιαγνώστη Αρκάδιο Ρουσάκη, υπεύθυνο του τμήματος Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου του Νοσοκομείου «Υγεία» στο Μαρούσι, εκτελείται για πρώτη φορά στην Κέρκυρα μαγνητική και αξονική εντερογραφία που αφορά κυρίως το λεπτό έντερο.

Είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη στις νόσους του λεπτού εντέρου (νόσος Crohn, πολυποδίαση κ.λ.π.).